Лампы накаливания

Категории: 

ДС 235-245-40 вт Е14
ДШ 235-245-40 вт Е14
ДВ 220-230-40;60 вт Е14
ДВМТ 220-230-40;60 вт Е14
ДС 235-245-60 вт Е14
ДШ 235-245-60 вт Е14
ДШМТ 220-230-40 вт; 60 вт Е27
ДШ 235-245-40 вт; 60 вт Е27
ДС 220-240 40,60 вт Е27
ДСМТ 235-245-40 вт;60 вт Е14
ДС 235-245-100 вт Е27